Leucèmia mieloide aguda

Investigador principal: Dr. Jordi Esteve

La recerca clínica de la leucèmia mieloide aguda

La leucèmia mieloide aguda és una malaltia complexa i heterogènia. Segons la classificació tradicional (FAB) com a mínim s’estableixen 8 subtipus diferents. L’equip del Dr. Jordi Esteve analitza els tractaments actuals relacionats amb aquest tipus de leucèmia per tal de buscar factors pronòstics i individualitzar el tractament.

Avui dia els tractaments que s’utilitzen per a aquesta malaltia són la quimioteràpia i, en cas necessari, el trasplantament de medul·la òssia de donant, principalment.

L’equip del Dr. Esteve estudia també les variables biològiques per tal d’observar les mutacions en determinats gens. La immensa majoria de mutacions són adquirides al llarg de la nostra vida, per la qual cosa aquest tipus de leucèmia és poc freqüent en nens. Aquesta anàlisi de les característiques genètiques de la malaltia pretén donar resposta als interrogants sobre si un malalt pot respondre millor o pitjor a la quimioteràpia o si pot tenir una recaiguda.

L’equip del Dr. Esteve també fa recerca en el camp dels gens no codificants (que són el 90% del nostre genoma). 

Per què necessitem investigar?

La recerca de l’equip del Dr. Esteve pretén individualitzar el tractament per a cada pacient. Per tal d’aconseguir-ho cal fer recerca amb nous fàrmacs i reposicionar fàrmacs indicats per altres malalties per tal de trobar la diana terapèutica adient a cada pacient.

L’impacte de la nostra feina

Aquesta línia de recerca busca poder individualitzar el tractament del pacient i, en conseqüència, poder ser més precisos i eficaços per afrontar aquesta malaltia, una variant molt agressiva que representa el 40% de totes les leucèmies al món occidental.

Dossier informatiu de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

+ info

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web següent:

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Leucèmia mieloide aguda

Pàgina web actualitzada 25/10/2021 13:07:50