La Fundació Josep Carreras recapta fons per investigar la relació de COVID-19, immunosupressió i leucèmia

Els coneixements que acumulen la Fundació i l’Institut Josep Carreras sobre les cèl·lules de la sang i el sistema immunitari són molt útils per lluitar contra la pandèmia

► Els pacients amb leucèmies, limfomes i mielomes, malalties que directament alteren el correcte funcionament de sistema immune, són una població extremadament vulnerable a la COVID-19 des del punt de vista clínic.

► Els investigadors de l'Institut Josep Carreras apliquen la seva àmplia experiència en infeccions i immunologia per ajudar a millorar el maneig clínic de pacients de leucèmia i de COVID-19 així com per trobar un test ràpid de detecció.

► L'impacte de la COVID-19 en pacients hematològics pot retardar el diagnòstic i tractament del  càncer, emmascarar la infecció per SARS-CoV-2 i, fins i tot, complicar el tractament de la COVID-19 o del càncer per la interacció de fàrmacs.

La Fundació Josep Carreras posa en marxa la campanya «Més imparables que mai» a través de la pàgina web www.imparables.org amb l'objectiu de recaptar fons per a una nova línia de recerca científica sobre la COVID-19 i immunosupressió que portarà a terme l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Molts pacients de leucèmia i altres malalties hematològiques malignes corren un gran risc d'infeccions, com la COVID-19. Davant l'actual situació d'emergència sanitària, l'Institut Josep Carreras aplicarà la seva experiència per fer front a la COVID-19 en tot tipus de pacients.

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, creat el 2010 per la Fundació Josep Carreras i la Generalitat de Catalunya, és un referent mundial en la investigació bàsica, traslacional i clínica de la leucèmia i altres malalties hematològiques malignes. Disposa de més de 30 grups de recerca amb una àmplia experiència en recerca biomèdica, equipats i amb plataformes de genòmica, proteòmica i bioinformàtica, que generen informació molt valuosa en la lluita contra la leucèmia i altres tipus de càncer. Tots aquests recursos es destinaran també a beneficiar la investigació en COVID-19.

La Fundació Josep Carreras destinarà els fons que es recaptin a dues iniciatives de recerca científica en COVID-19 coordinades pel doctor Manel Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

-Una d’elles proposa identificar factors de susceptibilitat a la infecció per SARS-CoV-2, així com factors determinants de l'evolució clínica de COVID-19. Per diferenciar els perfils moleculars, el grup d'Esteller treballarà en tres tipus de mostres: cèl·lules humanes cultivades al laboratori amb diferent eficiència d'entrada del virus, teixits humans amb diferent atracció a ser infectats per SARS-CoV-2 i, per últim, mostres de grups poblacionals que representen els dos extrems de simptomatologia davant la infecció amb SARS-CoV-2: població infantil vs. població de la tercera edat o pacients asimptomàtics vs. pacients amb simptomatologia severa.

Una vegada realitzades les anàlisis bioinformàtiques enfocades a identificar variants de susceptibilitat a SARS-CoV-2, es durà a terme una segona fase que consistirà a analitzar mostres de pacients COVID-19+ asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, i mostres de pacients COVID-19+ amb simptomatologia greu o letal.

Aquestes anàlisis permetran confirmar els resultats obtinguts i validar potencials biomarcadors d'estratificació pronòstica en COVID-19, de manera que contribuiran a millorar el maneig clínic de pacients infectats amb SARS-CoV-2.

-El segon objectiu de l'Institut Josep Carreras s’enfoca a desenvolupar un test ràpid de detecció de SARS-CoV-2 basat en anàlisis cel·lulars. En aquest aspecte, l’Institut Josep Carreras té una àmplia experiència en el desenvolupament d'assaigs funcionals emprant cèl·lules primàries de pacients.

Aquest coneixement adquirit gràcies a l'estudi de leucèmies i altres malalties hematològiques malignes pot ser de gran utilitat per a l'estudi d'altres malalties com la COVID-19. L’Institut Josep Carreras, en col·laboració amb altres institucions, es proposa analitzar la reactivitat d’una sèrie d'anticossos candidats, considerant les publicacions científiques generades en COVID-19 durant les últimes setmanes. En aquest sentit, es pretén estudiar el descens de limfòcits i l'expressió adversa de citoquines, el paper de la manca d'oxigen observada en pacients COVID-19 sobre la funció dels glòbuls vermells, així com tractar d'avaluar l'associació entre COVID-19 i el risc d'infecció disseminada en el torrent sanguini.

Els resultats d'aquestes investigacions impactaran favorablement en la salut de la població en general, incloent-hi l'objectiu prioritari de la Fundació i l'Institut Josep Carreras: la salut d’infants i adults amb leucèmies i malalties hematològiques malignes, especialment vulnerables a aquesta malaltia.

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras es va fundar el 2010. Porta acumulades aproximadament 900 publicacions científiques, la major part d'elles en les millors publicacions internacionals. Compta amb investigadors ICREA i, malgrat la seva relativa joventut, ha obtingut ajudes de l'European Research Council, les més competitives en l’àmbit  europeu. Els seus científics provenen de més de 20 nacionalitats diferents i col·laboren amb centres d'investigació de diversos països. Actualment disposa de tres campus integrats en centres hospitalaris universitaris de màxim nivell per tal d'assegurar la col·laboració entre metges assistencials, investigadors clínics i investigadors bàsics i la rellevància pràctica dels seus projectes per tal de reduir al màxim el temps que transcorre entre el treball de laboratori i l'atenció al pacient.

Pàgina web actualitzada 19/01/2021 10:00:38