El Banc de Sang de Cordó Umbilical de Barcelona lidera el nombre de trasplantaments de sang de cordó a Europa.

Valoració de l’evolució dels trasplantaments de medul•la òssia, sang perifèrica i sang de cordó umbilical al nostrepaís.

En aquesta reunió informativa també han participat la Dra. Roser Deulofeu, Directora de la OCATT (Organització Catalana de Trasplantaments) el Dr. Ramon Pla, Director del Banc de Sang i Teixits i el Dr. Enric Carreras, Director del Registre de Donants de Medul·la Òssia gestionat per la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

Entre altres coses, s'han destacat les següents dades:

Trasplantaments de sang de cordó umbilical

Segons les dades facilitades en aquesta cita informativa, el Banc de Sang de Cordó Umbilical de Barcelona lidera el nombre de trasplantaments de sang de cordó a Europa. El Banc de Barcelona, que emmagatzema més de 10.500 unitats d'aquest progenitor hemopoètic (una quarta part de les unitats emmagatzemades a l'Estat espanyol), aglutina cordons umbilicals extrets en maternitats de Catalunya (75%), Extremadura (9%), Navarra (8%), Aragó (3%), Cantàbria (3%) i Illes Balears (2%). La Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, ha comentat que durant l'any 2010 totes les maternitats catalanes públiques podran recollir sang de cordó umbilical. Totes les maternitats acreditades s'uniran a les 165 maternitats que ja recullen aquest progenitor en el nostre país.

Durant l'any 2009 s'han realitza a l'Estat espanyol 354 trasplantaments de progenitors hemopoètics procedents de donant no emparentat amb el pacient. Els de sang de cordó umbilical representen un 37% del total de trasplantaments d'aquest tipus realitzats aquest any.

l'Estat espanyol és el 3er país del món en nombre de cordons umbilicals emmagatzemats per darrera dels Estats Units i Taiwan en els 7 bancs de cordó que disposa el país. Arreu del món existeixen 43 bancs de sang de cordó umbilical ubicats en 26 països diferents que aglutinen les més de 400.000 unitats de cordó disponibles actualment.

Trasplantaments de medul·la òssia i de sang perifèrica

Arreu del món existeixen quasi 14 milions de donants de medul·la òssia o sang perifèrica registrats en 63 entitats homòlogues al REDMO en 44 països diferents. A finals de 2009, l'Estat espanyol ja ha assolit la xifra de 80.000 donants registrats. Aquesta no és de les xifres més altes a nivell internacional donat que ocupem el quinzè lloc en el ranking de països amb més donants de medul·la òssia per cada 100.000 habitants per darrera d'Israel, Alemanya, França, República Txeca, Estats Units o Suècia, entre d'altres.

Dels 354 trasplantaments de progenitors hemopoètics de donant no emparentat amb el pacient que s'han realitzat durant l'any 2009, 223 han estat de medul·la òssia o de sang perifèrica. De fet, en els darrers 10 anys, els trasplantaments procedents de donant no emparentat a l'Estat espanyol han augmentat d'un 13% a un 24%.

En darrer lloc, s'ha de dir que la mitjana espanyola de temps de recerca d'un donant compatible (tasca realitzada per la Fundació Carreras) ha estat0 de 50 dies al 2009, una xifra realment positiva si es valora que als Estats Units, per exemple, la mitjana de temps és d'uns 80 dies.

 

Pàgina web actualitzada 28/03/2023 16:26:40