Naixement del projecte

El projecte de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras neix amb la voluntat d'aprofundir en l'estudi dels mecanismes pels quals es desenvolupa la leucèmia i altres càncers hematològics, amb la finalitat de generar processos de diagnòstic i tractaments cada vegada més precisos. Aquests mecanismes han de dirigir-se, cada vegada de manera més concreta, a resoldre o evitar els danys que generen el creixement i proliferació de les cèl·lules malignes mitjançant la identificació de noves dianes terapèutiques i l'aplicació de nous tractaments.

Josep Carreras i pacient 2010 

Tres grans forces estan en el nucli del naixement del Projecte: 

  1. La voluntat de Josep Carreras, la seva família, i la Fundació que duu el seu nom, de perpetuar la lluita iniciada fa més de 20 anys amb l'objectiu d'eradicar la leucèmia. 
  2. L'excel·lent nivell científic ja existent en l'entorn català i concretament en el camp de l'hematologia.
  3. La voluntat de la Generalitat de Catalunya de consolidar el conjunt dels seus centres d'investigació com un espai pioner en biotecnologia i biomedicina.
Pàgina web actualitzada 13/11/2018 17:31:11