Neoplàsies mieloides

Investigador principal: Dra. Lurdes Zamora

Per què necessitem investigar?

Necessitem investigar perquè, un cop el pacient ha estat diagnosticat d'una d'aquestes malalties, el seu futur és incert, ja que els medicaments actuals són ineficaços en molts casos. A més, la majoria d'aquests pacients no es poden sotmetre a un trasplantament de medul·la òssia, que és l'única opció curativa existent de moment, per ser massa grans o perquè el seu estat físic no és prou bo per a resistir un tractament tan agressiu. Per tant, moltes persones només reben medicaments per millorar el seu estat general i la seva qualitat de vida.

Altres vegades sí que existeix un medicament eficaç, però hi ha un percentatge gens menyspreable de pacients que no responen al tractament inicial o tenen efectes secundaris importants que es podrien evitar si es pogués saber per endavant que això ocorrerà, per oferir-los altres alternatives. En aquest sentit, s'estan buscant els factors i proves que ens ajudin a identificar, abans d'iniciar el tractament, quins pacients no el toleraran o no respondran.

Necessitem investigar per trobar nous tractaments que siguin aplicables a cada tipus de pacient i que siguin eficaços a llarg termini, evitant al màxim la toxicitat d'aquests.

L’impacte de la nostra feina

Els malalts amb neoplàsies mieloides (síndrome mielodisplàstica d'alt risc i leucèmia mieloide aguda amb displàsia multilínia) no tenen actualment moltes opcions terapèutiques. La majoria són tractats amb un fàrmac hipometil·lant però el 50% dels pacients no respon a aquest tractament i, els que sí que ho fan, acabaran perdent tard o d'hora la resposta. De la mateixa manera, un subgrup de malalts amb leucèmia mieloide crònica no respondrà al tractament inicial o desenvoluparà efectes secundaris importants que empitjoraran la seva qualitat de vida. En canvi, els que responen al tractament durant un temps prolongat, probablement podran deixar de rebre aquesta medicació i la meitat d'ells no la necessitarà mai més.

El nostre equip estudia mutacions genètiques i epigenètiques, polimorfismes i altres característiques d'un tipus de cèl·lules mare d'aquests pacients per conèixer si estan relacionades amb la resposta a aquests fàrmacs, amb el desenvolupament d'efectes secundaris i amb la possibilitat de deixar el tractament en un moment donat sense presentar una recaiguda de la malaltia. En definitiva, gràcies als nostres estudis, coneixem millor les característiques biològiques d'aquestes malalties i això influeix en l'elecció del tractament que donarem al nostre pacient per tal d'aconseguir una resposta millor i prolongada i amb els mínims efectes secundaris.

Dossier informatiu de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

+ info

Pàgina web actualitzada 29/06/2020 11:25:42