Nota desmentint les informacions relatives al suposat finançament per part de la Fundació Hermosa i del Sr. Plácido Domingo al Sr. Josep Carreras

Donades les informacions publicades a diferents pàgines web referides al suposat finançament per part de la Fundació Hermosa i del Sr. Plàcido Domingo al Sr. Josep Carreras per al seu tractament contra la leucèmia, la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia i el Sr. Josep Carreras es veuen obligats a desmentir totes aquestes informacions, negant, en particular, que existeixi o hagi existit mai cap vincle entre la pretesa Fundació Hermosa i el Sr. Josep Carreras, qui desconeix l’existència d’aquesta entitat. En efecte, el Sr. Josep Carreras no ha rebut, en cap cas, ajut econòmic o de cap altra mena, per part de l’esmentada Fundació ni del Sr. Plàcido Domingo, així com de cap tercer. Així mateix, el Sr. Josep Carreras té especial interès a desmentir que existeixi o hagi existit cap enemistat entre ell i el Sr. Plàcido Domingo. En relació amb l’exposat anteriorment, el Sr. Josep Carreras ha iniciat les oportunes accions legals en defensa dels seus interessos i, en concret, en defensa del seu dret a l’honor. El Sr. Carreras té la ferma intenció d’actuar legalment contra qualsevol persona física o jurídica que difongui informacions no contrastades i incertes sobre la seva persona.

Pàgina web actualitzada 30/11/2023 12:16:20