Nou article científic sobre la leucèmia limfoblàstica amb fusió MLL-AF4

La translocació MLL-AF4 és el marcador genètic característic d'una leucèmia limfoblàstica aguda B (LLA-B) especialment agressiva i que afecta comunament  nens de menys d'un any i presenta baixa resposta a la quimioteràpia, de manera que redueix els nivells de supervivència d'aquesta malaltia a menys d'un 30%.

 

La translocació MLL-AF4 és el marcador genètic característic d'una leucèmia limfoblàstica aguda B (LLA-B) especialment agressiva i que afecta comunament  nens de menys d'un any i presenta baixa resposta a la quimioteràpia, de manera que redueix els nivells de supervivència d'aquesta malaltia a menys d'un 30%.

A dia d'avui no ha estat possible generar un model d'estudi que recapituli aquesta leucèmia, per la qual cosa no se sap amb seguretat si la fusió MLL-AF4 és capaç de generar la malaltia "per si mateixa" o, per contra, necessita la presència d'una segona mutació que iniciï el procés leucèmic. Gràcies a l'estudi del genoma d'aquests pacients sabem que un 40%  presenten mutacions en el gen KRAS i aquesta mutació es relaciona amb un pitjor pronòstic de la malaltia.

Per aquesta raó, l'objectiu en aquest treball, recollit en la prestiogiosa revista CANCER RES i que ha dut a terme la Investigadora Predoctoral Cristina Prieto (a l'esquerra en la foto) , ha estat estudiar l'efecte de la mutació en KRAS en presència de MLL-AF4, per esbrinar si els dos esdeveniments col·laboren en el procés leucèmic. Mitjançant assajos in vivo i in vitro han comprovat que el gen KRAS i la MLL-AF4 no cooperen per generar leucèmia, encara que la mutació en KRAS augmenta la capacitat de migració de les cèl·lules induint alta leucocitosi, afectació de teixits extramedul·lars (fetge, melsa i sang perifèrica) i infiltració en el sistema nerviós central. En conjunt, els resultats que han obtingut apunten que el gen KRAS no coopera amb la MLL-AF4 en l'inici del procés leucèmic, sinó que adquireix un paper important en el manteniment del tumor i de les seves característiques més agressives.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40