Nous indicadors en el pronòstic de les síndromes mielodisplàstiques

El Dr. Francesc Solé, responsable de la línia de síndromes mielodisplàstiques (SMD) de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras ha participat en un projecte internacional recentment publicat a la revista Leukemia, capçalera especialitzada en hemopaties malignes del grup Nature.

El treball, "Validation of WHO classification-based Prognostic Scoring System (WPSS) for myelodysplastic syndromes and comparison with the revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R). A study of the International Working Group for Prognosis in Myelodysplasia (IWG-PM)”, estableix un nou indicador de referència mundial per millorar la estratificació pronòstica dels malalts afectes de síndromes mielodisplàstiques (SMD).

Des de 2012 existeix un índex pronòstic internacional anomenat IPSS-R  (International Prognostic Scoring System) pels SMD (Greenberg et al., Blood 2012) però que no tenia en compte un indicador important per establir una predicció de l’evolució de la malaltia: les necessitats transfusionals. Els pacients amb el diagnòstic de SMD que requereixen més transfusions tenen un pitjor pronòstic que pot afectar en la seva supervivència o en el risc de la transformació de la malaltia a una leucèmia aguda. Per aquest motiu, des d’aleshores s’està treballant a nivell internacional amb l’objectiu de recopilar la informació clínica del major nombre de pacients majors de 16 anys amb SMD de novo. Amb l’estudi d’aquestes dades per part d’investigadors d’arreu del món, entre ells l’equip del Dr. Francesc Solé, s’ha establert una nova classificació pronòstica, anomenadaWPSS-R, (Della Porta M et al. Leukemia, 2015) que complementa l’anterior i permet categoritzar millor els pacients amb SMD en funció de les alteracions citogenètiques, diagnòstic de la WHO, necessitats transfusionals i dels paràmetres tals com blastes, citopènies, hemoglobina, plaquetes i l’edat del pacient.

Aquest nou indicador clínic serà de gran utilitat en les síndromes mielodisplàstiques de baix risc ja que són les que normalment tenen necessitats transfusionals.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40