Nous recursos europeus per a les leucèmies infantils poc freqüents i de mal pronòstic

El projecte, de l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras, és un dels 50 projectes premiats amb aquesta beca a tot Europa, només 5 a l’Estat espanyol.

El Dr. Pablo Menéndez, del Campus Clínic-UB de l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras, i el seu equip, han rebut una beca de l'European Research Council (ERC) per valor de 150.000 € per a desenvolupar una immunoteràpia dirigida a un tipus de leucèmia infantil rara i amb molt mal pronòstic.

La leucèmia infantil

La leucèmia és el càncer més comú en la infància. El 30% de les neoplàsies dels nens són leucèmies. Habitualment, es tracta de leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B (LLA-B). El 80% dels nens aconsegueixen superar la malaltia gràcies a altes dosis de quimioteràpia i, a vegades, a un trasplantament de progenitors hematopoètics com la medul·la òssia. El tractament d'aquest tipus de leucèmia ha millorat de forma contundent en les últimes dues dècades, degut en part a una millor comprensió de la malaltia i al desenvolupament de noves teràpies específiques. Actualment, però, 2 de cada 10 nens no aconsegueix vèncer la malaltia.

Desafortunadament, continua havent subgrups de LLA-B amb un pronòstic molt complicat, com algunes leucèmies que apareixen en lactants (pacients de menys d'un any de vida) o en casos en què hi ha un reordenament anomenat MLL (3 i 4). La supervivència sense complicacions a 5 anys per a aquests pacients d'alt risc és menor al 50% i comporta una alta taxa de recaigudes. Alguns d'aquests nens malalts ni tan sols arriben a una supervivència del 20% ja que es tornen refractaris a l'arsenal terapèutic disponible actualment. A més, cal destacar la poca freqüència d'aquests casos. Per exemple, els nadons diagnosticats amb LLA-B MLL4 no superen els 5 casos a l'any al nostre país.

El projecte i els seus antecedents

Un treball recent del laboratori del Dr. Pablo Menéndez a l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras, finançat amb 2 milions d'euros a través de l'European Research Council (ERC) el 2014 ha aportat noves idees clau sobre l'origen i l'evolució de la leucèmia MLLr B-ALL. L'equip del Dr. Menéndez ha descobert que l'antigen NG2 (Neuron-glial antigen 2) s'expressa de manera única a la leucèmia MLLr B-ALL. A més, la seva expressió es correlaciona amb un mal pronòstic i s'associa amb la infiltració del sistema nerviós central.

Cal destacar que, en l'actualitat, s'estan desenvolupant prometedors enfocaments terapèutics per a lluitar contra la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B (oportunitats terapèutiques per a adults i infants). Per exemple, les immunoteràpies específiques anti CD19 han demostrat una eficàcia impressionant, encara que, malauradament, l'èxit d'aquestes immunoteràpies anti-CD19 no és gratuït i les recaigudes són freqüents, fins i tot durant el primer any. Aquests pacients que recauen perden l'expressió de l'antigen CD-19 el que complica les següents oportunitats d'administrar una teràpia que encerti en una "diana terapèutica".

No obstant això, l'equip del Dr. Menéndez, proposa consolidar els descobriments i avenços actuals aconseguits per a aquests pacients de leucèmia limfoblàstica aguda de tipus B que han esgotat les opcions terapèutiques. El laboratori ha descobert que l'expressió del gen NG2 i el marcador de cèl·lules B CD22 es retenen fins i tot en aquells pacients que, després del tractament d'immunoteràpia fallit, han perdut l'expressió de l'antigen CD19. A més, també han demostrat que, en alguns pacients, la malaltia podria eliminar-se millor atacant a l'antigen CD22 juntament amb el CD19.

El projecte actual del Dr. Pablo Menéndez que s'ha beneficiat d'aquesta nova ajuda europea de 150.000€; subvenció emmarcada en el programa de recerca i innovació de la Unió Europea - Horitzó 2020; proposa consolidar la feina preclínica realitzada fins al moment i produir un anticòs monoclonal anti-NG2 i uns receptors d'antígens quimèrics (CAR) NG2/CD19 i CD22/CD19 per a llançar un assaig clínic acadèmic Fase I/II per a aquests pacients de leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B en recaiguda o resistents als tractaments.

Les beques

Aquestes beques han estat atorgades aquesta setmana per l'European Research Council a 50 projectes europeus. D'aquests, només cinc són espanyols, tots ells ubicats a Barcelona. Aquests projectes es realitzaran en els següents centres: l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras, la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut de Ciències Fotòniques, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i l'Institut de Recerca Oncològica Vall d'Hebron.

Els 12 països europeus que han rebut aquesta subvenció són: Àustria (2 subvencions), Finlàndia (3), Alemanya (7), Irlanda (1), Israel (8), Itàlia (3), Països Baixos (3), Noruega (1), Espanya (5), Suècia (3), Suïssa (3) i el Regne Unit (11).

El Consell Europeu de Recerca, creat per la Unió Europea el 2007, és la principal organització de finançament europeu per a la investigació d'excel·lència. Cada any, selecciona i finança els millors investigadors creatius de qualsevol nacionalitat i edat per executar projectes a Europa.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40