Nova publicació (i en obert!) del Manual Europeu per a Trasplantament de medul·la òssia i Teràpies cel·lulars coordinat pel Dr. Enric Carreras

La societat europea pel trasplantament de medul·la òssia - EBMT acaba de publicar una actualització importantíssima del manual sobre el trasplantament de medul·la i teràpies cel·lulars. Això no hagués estat possible sense la figura del nostre director mèdic, el Dr. Enric Carreras, especialista en trasplantament de medul·la òssia, director del Registre de Donants de Medul·la Òssia a l’Estat espanyol i coordinador d'aquest manual. La nostra seu de la Fundació Josep Carreras a Suïssa ha finançat i, amb això, ha fet possible, que es pogués editar aquesta obra i, sobretot, que fos pública. Qui vulgui descarregar-se-la en PDF, pot fer-ho AQUÍ.

Aquesta nova edició aborda els últims desenvolupaments i innovacions en el trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques i la teràpia cel·lular. Composada per 93 capítols, ha estat escrita per 175 experts europeus líders en el camp. Analitza tots els tipus de trasplantament de cèl·lules mare i medul·la òssia, inclòs el trasplantament de cèl·lules mare haploidénticas i de sang del cordó umbilical, i també cobreix les indicacions pel trasplantament, el maneig de les complicacions primerenques i tardanes, així com el nou camp de teràpies cel·lulars que evoluciona ràpidament. És una obra editada per Springer.

Pàgina web actualitzada 16/04/2020 09:24:13