Noves eines per l’estudi citogenètic de les leucèmies i les altres hemopaties malignes

Nova infraestructura del laboratori de Citogenètica de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Aquesta infraestructura, fonamental pels projectes de recerca citogenètica de les leucèmies i altres hemopaties malignes, ha estat adquirida i cedida al IJC per la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, la Fundació Badalona contra el Càncer i Caixa de Tarragona.

 

La màquina és una Plataforma Affymetrix de Microarrays amb la que es podran realitzar estudis genètics de les següents malalties malignes de la sang: les síndromes mielodisplàsiques (SMD), la leucèmia limfàtica crònica, la leucèmia aguda limfoblàstica o el mieloma múltiple, entre d’altres. Aquesta tecnologia s’utilitzarà per a realitzar estudis diferents, marcadors genètics dels SMD, un estudi sobre els factors de variabilitat a la resposta amb el tractament amb IMATINIB en pacients amb leucèmia mieloide crònica Ph+; i un altre sobre la metilació en alguns càncers específics (SMD i leucèmia mieloide aguda). Aquest estudi que permetrà personalitzar i millorar el diagnòstic i el tractament i també s’estudiarà l’expressió dels miRNAs als limfomes no Hodgkinians (de cèl·lules B agressius associats a l’infecció per VIH) per trobar noves vies de tractament.

 

El Dr. Francesc Solé lidera aquesta línia de recerca en Citogenètica a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. El Dr. Solé és un eminent biòleg especialitzat en el diagnòstic citogenètic de les neoplàsies hematològiques, i es va incorporar el 10 d'octubre d'enguany a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per dirigir un nou projecte centrat en l’estudi de les síndromes mielodisplàsiques (SMD) i a la vegada el programa de recerca en Citogenètica del centre.

Saber més sobre l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Pàgina web actualitzada 24/09/2023 03:38:39