Una nova investigació aporta esperança per al futur dels tractaments contra les síndromes mielodisplàstiques i la leucèmia mielomonocítica crònica

Una nova investigació liderada per la Ruth Risueño, investigadora principal de l'Institut de Recerca Josep Carreras contra la Leucèmia, i publicada a la prestigiosa revista internacional Scientific Reports, apunta a una nova teràpia potencial pels pacients afectats de dos tipus de càncers de la sang: les síndromes mielodisplàstiques i la leucèmia mielomonocítica crònica. Són dues malalties que, actualment, no compten amb tractaments prou exitosos o exempts d'efectes secundaris greus.

L'equip de Risueño, concretament l’Antònia Banús-Mulet, ha trobat una nova diana terapèutica per a les dues malalties que també està present en la leucèmia mieloide aguda. Aquest objectiu, el receptor de la serotonina, pot ser inhibit per fàrmacs ja aprovats al nostre país que, actualment, són destinats als pacients de Parkinson. Aquest fet podria facilitar la realització d'assajos clínics en un futur pròxim.

Ruth M. Risueño (derecha) juntament amb Antònia Banús-Mulet.

Precedents del projecte

La troballa d'aquesta diana terapèutica per a la leucèmia mieloide aguda, ja es va forjar per aquest mateix equip de científics fa alguns anys. El treball previ del grup de recerca ja va identificar que el receptor de la serotonina, una molècula de membrana present principalment en les neurones, era un possible objectiu terapèutic per a la leucèmia mieloide aguda. Durant tot aquest temps, l’equip de la Dra. Risueño ha estat desenvolupant un possible futur tractament exitós pels pacients de leucèmia mieloide aguda juntament amb Leukos Biotech, una empresa de biotecnologia posada en marxa el 2015 per l'Institut de Recerca Josep Carreras i la Fundació del tenor. Actualment, Leukos Biotech està duent a terme un assaig clínic en pacients de leucèmia mieloide aguda. És fonamental apuntar que, el tractament amb aquests medicaments aprovats per a la malaltia de Parkinson en entorns de laboratori preclínics, va ser capaç de destruir les cèl·lules canceroses, sense afectar les cèl·lules sanguínies sanes.

 

Les síndromes mielodisplàstiques i la leucèmia mielomonocítica crònica

Les síndromes mielodisplàstiques (MDS en les seves sigles en anglès) i la leucèmia mielomonocítica crònica (CMML en les seves sigles en anglès) són els dos càncers de la sang amb una varietat de símptomes i tractaments diferents depenent de la gravetat de la malaltia i les condicions del pacient. Tot i que s'han realitzat grans esforços en la comunitat científica, la majoria dels pacients no aconseguiran la remissió completa del càncer i eventualment sucumbiran a la malaltia. Aquestes malalties es caracteritzen per una evolució variable cap a una leucèmia i una esperança de vida més o menys escurçada. En l'actualitat, no existeixen tractaments eficaços i no hi ha un esquema terapèutic ben definit. En pacients joves, es pot plantejar un trasplantament de medul·la òssia, que és l'únic tractament curatiu, encara que pot haver complicacions greus derivades d'infeccions i/o rebuig de la medul·la òssia trasplantada.

 

Referència de l’article

Antònia Banús-Mulet, Amaia Etxabe, Josep M Cornet-Masana, Miguel Ángel Torrente, Maria Carmen Lara-Castillo, Laura Palomo, Meritxell Nomdedeu, Marina Diaz-Beya, Francesc Solé, Benet Nomdedeu, Jordi Esteve, Ruth M. Risueño. Serotonin receptor type 1B constitutes a therapeutic target for MDS and CMML. Scientific Reports. 2018;8:13883. https://rdcu.be/6Vsf

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40