Organització i línies de recerca

El projecte de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras es materialitza en dos Campus amb una tasca coordinada: el Campus Clínic, situat en les dependències de l'Hospital Clínic de Barcelona, de la Facultat de Medicina de la UB, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), i el Campus ICO/Germans Trias i Pujol, situat en l'entorn de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (FIICSGTIP) i de l'IMPPC.

Recerca científica

El Campus Clínic comptarà amb els laboratoris d'investigació dels Serveis d'Hematologia, de la Unitat d'Hemopatologia i de la Facultat de Medicina. Per tal d'establir el Campus Germans Trias i Pujol, l'Ajuntament de Badalona ha cedit un terreny adjacent a l'Hospital en el qual la Fundació Josep Carreras construirà un nou edifici i dotarà ambdós campus d'investigació dels equipaments necessaris. Aquesta aportació s'ha valorat en catorze milions d'euros. Les primeres ajudes per al projecte provinents de la societat civil de Badalona han vingut de la mà del Rotary Club de Badalona i de la Fundació Badalona contra el Càncer.

La Generalitat de Catalunya es compromet, per la seva banda, a una aportació anual suficient per garantir el funcionament de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Recerca científica

Un cop assolit el desplegament total dels 8 a 10 equips d'investigació previstos, l'Institut comptarà amb 100 col·laboradors, incloent investigadors i personal auxiliar. A més dels Campus propis, l'Institut establirà acords de col·laboració amb altres centres d'investigació, tan nacionals com internacionals. La direcció científica de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia  Josep Carreras es convocarà també a escala internacional amb la intenció d'atreure els investigadors més destacats en el camp de l'hematologia.

Instituto de investigación render laboratorio tipo 

Les oportunitats que representa la investigació sobre la leucèmia i altres hemopaties malignes són evidents. Les estratègies de resposta a aquestes oportunitats han d'utilitzar la metodologia i les tecnologies que encaixin amb els reptes que suposa la lluita per arribar a guarir aquestes malalties. Per aquest motiu, les línies de recerca que s'establiran a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras seran:

LÍNIES DE RECERCA GENERALS

1. Leucèmies Agudes

2. Síndromes Limfoproliferatives Cròniques

3. Neoplàsies Mieloproliferatives Cròniques

4. Gammapaties Monoclonals

5. Síndromes Mielodisplàsiques

6. Hemopaties malignes i coagulació

7. Complicacions associades a procediments terapèutics

8. Trasplantament de progenitors hemopoètics i Teràpia cel·lular

9. Investigació epidemiològica

10. Recerca clínica

Línies de recerca per malalties:

 

• Leucèmies agudes

Mieloides

Limfoides

 

• Síndromes Limfoproliferatives Cròniques (SLPC)

Limfoma de Hodgkin

Limfomes no Hodgkin

SLPC d'expressió leucèmica

 

• Gammapaties monoclonals

Mieloma múltiple

Amiloïdosi

Malaltia de cadenes pesades

Macroglobulinèmia de Waldenström

 

Neoplàsies Mieloproliferatives Cròniques

Leucèmia Mieloide Crònica

Policitèmia vera

Trombocitèmia essencial

Mielofibrosis primària

 

Síndromes Mielodisplàsiques

Anèmia refractària

Anèmia refractària sideroblàstica

Citopènia refractària amb displàsia multilínia

Anèmia refractària amb excés de blastes

Síndrome 5q-

Pàgina web actualitzada 13/11/2018 17:31:11