PARTICIPACIÓ: Estudi d'ASCOL "Les malalties onco-hematològiques com a fenòmen social".

PARTICIPACIÓ: Estudi d'ASCOL "Les malalties onco-hematològiques com a fenòmen social".

Logo ASCOL

La Fundació ASCOL (Associació contra la leucèmia i les malalties de la sang) de Salamanca ha engegat un estudi amb l'objectiu d'estudiar els efectes excloents que té el càncer en la població malalta, en funció de la seva posició socioeconòmica i cultural.

Aquest estudi es denomina "Les malalties onco-hematològiques com a fenòmen social" i ho lidera el Prof. Fernando Gil Villa de la Universitat de Salamanca. En concret, aquest projecte pretén:

- Detectar l'opinió dels ciutadans tenint en compte la posició social sobre el càncer en general i sobre les hemopaties malignes en particular.

- Analitzar aquestes idees per a veure fins a quin punt es basen en arguments que es poden comprovar. Arribar a definir quines d'elles són mites, prejudicis i estereotips en l'actualitat.

- Delimitar la influència de la posició socioeconòmica i cultural dels pacients en les reaccions davant el diagnòstic i el tractament del càncer de sang.

- Observar els canvis soferts pels grups de suport als pacients, valorant especialment el pes de les associacions.

- Millorar la inclusió social dels malalts afligits de malalties greus realitzant una proposta de campanya divulgativa-formativa, segons els resultats, destinada a fomentar una imatge real i positiva de la malaltia que ajudi a la prevenció.

Ascol va ser creada a Salamanca el 1992, per iniciativa de l'equip d'hematologia pioner en transplantaments de medul·la en la Comunitat (el primer es va realitzar el 1995). Una bona part dels malalts d'hemopaties malignes i la majoria dels transplantats d'aquesta Comunitat han passat per l'Hospital Universitari de Salamanca i han entrat en contacte amb l'associació, que desenvolupa bona part de les seves activitats en la quarta planta d'aquest hospital.

Si vols participar, accedeix al qüestionari adjunt. Un cop emplenat, envia'l a ascolsalamanca@terra.es

Pàgina web actualitzada 30/03/2023 03:11:50