Perfil del contractant

Logo Institut R centres CERCA CAT 

S'obre una licitació pública per la compra d'un citòmetre i un separador magnètic de partícul·les (LICITACIÓ ADJUDICADA):

PERFIL DEL CONTRACTANT (INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS)

Instruccions internes de contractació

- Localització del centre:

C/Muntaner, 383 3er 2ª  08021 Barcelona

T. 93 414 55 66/93 554 30 55   F. 93 465 14 72

Adreça de correu electrònic: licitacionesijc@gmail.com 

 

SUBMINISTRAMENT

- Descripció: Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un citometre i un separador magnètic de partícules.

- Import: 118.000 € (iva exclòs)

- Data límit de presentació d'ofertes: 4 de novembre de 2011 a les 11h

Atenció: S’amplia el plaç de presentació de les ofertes fins el dia 11 de novembre a les 11h

  • Anunci licitació (document descarregable en la columna dreta)
  • Plec Administratiu (document descarregable en la columna dreta)
  • Plec tècnic (document descarregable en la columna dreta)
  • Licitació adjudicada (document descarregable en la columna dreta)

Més informació

Pàgina web actualitzada 02/10/2023 07:52:08