Prof. Ciril Rozman, Ex-vicepresident i Patró d'Honor

El Professor Ciril Rozman va néixer a Ljubljana (Eslovènia) el 1929. És una de les figures més rellevants de la Medicina Interna a Espanya, amb una visió pròpia i integral del que significa aquesta especialitat, i ha centrat la seva investigació en l'hematologia.

La seva formació acadèmica es va realitzar sota la direcció dels catedràtics A. Pedro Pons i P. Farreras Valentí. El 1965 obté la Càtedra de Patologia Mèdica de la Universitat de Salamanca, que ocupa fins al 1969, quan accedeix a la de la Universitat de Barcelona, succeint així als seus dos grans mestres. Ha estat director de l'Escola d'Hematologia Farreras Valentí fins a la seva jubilació, i cap de la subdivisió de Medicina de l'Hospital Clínic i del Departament de Medicina interna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Actualment és professor emèrit d'aquesta universitat.

En el camp de l'hematologia es considera un dels més grans experts mundials en leucèmia limfoide crònica (LLC), i és el primer autor espanyol al qui la prestigiosa revista New England Journal of Medicine va encarregar una revisió d'aquesta malaltia. La seva implicació en la terapèutica hematològica s'ha centrat en el trasplantament de medul·la òssia, i va portar a terme el primer trasplantament al·logènic a Espanya. A més, s'ha dedicat a la cerca dels factors pronòstics i els estudis morfològics i biològics de les hemopaties malignes. Més recentment, ha potenciat l'establiment del primer banc espanyol de progenitors hematopoètics de sang del cordó umbilical.

El Prof. Rozman és membre actiu dels comitès internacionals més importants en matèria de trasplantament de medul·la òssia, i la seva activitat científica es reflecteix en més de 820 articles, més de 350 revistes internacionals i en aportacions a 96 llibres. Dirigeix el text espanyol de Medicina Interna (Farreras-Rozman) amb gran difusió als països de parla hispana i és editor emèrit de la Revista Medicina Clínica. Entre altres honors i distincions, té la Creu de Sant Jordi, la Medalla Narcís Monturiol i la Medalla Josep Trueta de la Generalitat de Catalunya; és Premi Rei Jaume I; ambaixador de la República d'Eslovènia per la Ciència i Doctor Honoris Causa per les universitats de Granada i Salamanca. 

El currículum vitae del Prof. Rozman es pot consultar al llibre-homenatge Ciril Rozman: el repte assumit, publicat per la Fundació Medicina i Humanitats Mèdiques.

Pàgina web actualitzada 19/01/2022 10:40:14