Què és la leucèmia?

La leucemia es un cáncer de la sangre que cada año afecta a alrededor de 5.000 personas en España.

Sota la denominació càncer s'inclouen un conjunt de malalties caracteritzades per una producció anòmala d'un determinat tipus cel·lular de l'organisme. Aquestes cèl·lules tenen una velocitat de creixement i divisió més enllà dels límits normals, el que fa que progressivament vagin envaïnt l'organisme.

La leucèmia consisteix en la proliferació incontrolada d'una població anòmala de cèl·lules de la sang. Aquestes cèl·lules anòmales infiltren la medul·la òssia, impedint la producció de les cèl·lules normals restants i envaint la sang i altres òrgans.

Més informació

Per a més informació, consulta la presentació interactiva sobre la leucèmia de l'Enciclopèdia mèdica Medline.

També trobaràs més informació sobre els diferents tipus de leucèmia i altres malalties hematológiques malignes en la secció del nostre web "Tipus de malalties hematológiques".

Tota la informació mèdica disponible a www.fcarreras.org ha estat revisada i acreditada pel Dr. Enric Carreras, director mèdic de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. No obstant, la informació plantejada només és de caràcter informatiu i no substitueix de cap manera l'assesorament i/o diagnòstic d'un facultatiu. 

Pàgina web actualitzada 26/05/2015 10:24:01