REDMO ha participat en un projecte pilot per facilitar l’accés de forma més ràpida a les unitats de cordó umbilical d’arreu del món.

REDMO ha participat en un projecte pilot per facilitar l’accés de forma més ràpida a les unitats de cordó umbilical d’arreu del món.

Fins ara, REDMO, igual que la resta de registres, tan sols disposava d'una informació bàsica de tots els cordons estrangers. Per això, per a cada unitat de potencial interès per a un pacient, l'Oficina de Sang de Cordó Umbilical de REDMO havia de recaptar la informació completa a través de cada registre.

unitat de sang de cordó umbilical BST 

Unitat de sang de cordó umbilical emmagatzemada

Una vegada engegada la nova plataforma EMDISCord, desenvolupada a escala internacional pel registre espanyol i els dels Estats Units, Holanda, Itàlia, França i Alemanya, tots els països que accedeixin a aquest sistema disposaran amb 'un sol clic' de la informació completa de cada cordó: tipatge HLA, cel·lularitat, grup sanguini, recompte de colònies CFU (estimació de com proliferarà el cordó en el cos del pacient), data de recollida de la unitat, nombre de bosses en les quals s'emmagatzema i procediment de congelació.

Així, el metge que requereixi una unitat compatible per a un pacient espanyol o internacional podrà seleccionar de forma molt ràpida les millors unitats per al seu posterior enviament. Aquest sistema, que s'inicia amb més de 250.000 unitats de sang de cordó umbilical compartides, escurçarà considerablement el temps de selecció de la millor unitat i permetrà rebutjar amb major celeritat les unitats menys idònies.

sang de cordó umbilical

En la reunió de la World Marrow Donor Association, que es va celebrar a principis de novembre de 2012 a Minneapolis, es va presentar el projecte EMDISCord als altres registres membre no participants en el projecte amb una molt bona acollida.

Les primeres proves s'estan efectuant en els registres espanyol, italià i francès. Amb la incorporació de la resta de registres que van iniciar aquest projecte, la plataforma disposarà de la informació de més de 256.000 unitats en temps real. La plataforma EmdisCord preveu la inclusió de cada cop més registres internacionals pel benefici directe dels pacients espanyols i estrangers.

- Estats Units (NMDP USA): més de 133 000 unitats de sang de cordó umbilical

- Estat espanyol REDMO): més de 57 000 unitats de sang de cordó umbilical

- Itàlia (IBMDR): més de 28 000 unitats de sang de cordó umbilical

- França (France Greffe de Moelle): més de 21 000 unitats de sang de cordó umbilical

- Alemanya (ZKRD): més de 14.000 unitats de sang de cordó umbilical

- Holanda (Europ donor): més de 3.000 unitats de sang de cordó umbilical

 

Si vols informar-te sobre la donació de medul·la òssia i/o sang de cordó umbilical, consulta enlnostre apartat web "Donants".

Pàgina web actualitzada 08/06/2023 03:03:41