Relleu científic a la càtedra Josep Carreras/E. Donnall Thomas a Seattle.

Des del 2009, el beneficiari de la càtedra Josep Carreras / E.D Thomas ha estat el Dr. Hans-Peter Kiem, qui ha fet importants avenços en teràpia cel·lular. Des de principis d'aquest any, el Dr. Kiem ha passat el relleu al Dr. Bruce Clurman qui desenvolupa un projecte de recerca sobre els mecanismes cel·lulars que produeixen les cèl·lules canceroses.

Les investigacions del Fred Hutchinson Cancer Research Center sobre el trasplantament de medul·la òssia són un gran exemple de com els avenços científics poden aconseguir la curació de les malalties. El Prof. E. Donnall Thomas va ser qui va dur a terme el primer trasplantament de medul·la òssia al món i gràcies a això va rebre el Premi Nobel de Medicina el 1990. El Prof. Thomas va ser el President de la Fundació Josep Carreras als Estats Units fins a la seva defunció el 2012 i va impulsar la creació d'una càtedra de recerca clínica al Fred Hutchinson Center finançada per la Fundació Josep Carreras.

Aquesta càtedra rep el nom de Josep Carreras/E. Donnall Thomas i està dotada amb més d'1.000.000 de dòlars. El titular de la càtedra es tria entre els membres de la divisió de recerca clínica del centre americà  per a un període de cinc anys i a fi que la persona pugui dedicar el 75% del seu temps a la recerca, alliberant-se així temporalment d'altres responsabilitats però sense abandonar l'assistència als pacients. Des del 2009, el beneficiari d'aquesta càtedra ha estat el Dr. Hans-Peter Kiem, qui ha fet importants avenços en teràpia cel·lular. Des de principis d'aquest any, el Dr. Kiem ha passat el relleu al Dr. Bruce Clurman qui desenvolupa un projecte de recerca sobre els mecanismes cel·lulars que produeixen les cèl·lules canceroses.

Seguint els passos del Dr. Thomas, els investigadors del Fred Hutchinson Cancer Research Center estan a l'avantguarda d'una nova generació de teràpies enfocades a guarir el càncer. Volem compartir els avEnços aconseguits pel Dr. Kiem i el projecte que ja està iniciant el Dr. Clurman gràcies a la Càtedra Josep Carreras/E. Donnall Thomas de la Fundació Josep Carreras als Estats Units.

El Dr. Hans-Peter Kiem i la teràpia amb cèl·lules mare

L'equip d'investigació del Dr. Kiem, que inclou a més de 20 científics, és líder mundial en la creació de procediments per intentar guarir determinades malalties genètiques de la sang, així com alguns tipus de càncer cerebral, com el glioblastoma. També ha desenvolupat noves formes de tractament basades en teràpies gèniques i amb cèl·lules mare.

Durant aquests últims cinc anys, el Dr. Kiem ha centrat el seu projecte a investigar com un trasplantament de cèl·lules mare genèticament modificades pot protegir als pacients d'alguns efectes secundaris de la quimioteràpia. Concretament, el Dr. Kiem i el seu equip han centrat les seves investigacions  en pacients amb un tipus agressiu de càncer cerebral anomenat glioblastoma, associat, en ocasions, a la infecció per VIH.

Gràcies a les seves investigacions, s'ha trasplantat per primera vegada a pacients amb càncer cerebral les seves pròpies cèl·lules mare de la sang modificades genèticament per protegir la seva medul·la contra els efectes secundaris tòxics de la quimioteràpia. Els resultats inicials de l'assaig clínic van mostrar que dos pacients van sobreviure més temps que si no s'haguessin sotmès a un trasplantament d'aquestes característiques i un tercer pacient roman sense progressió de la malaltia gairebé tres anys després d'aquest tractament.

D'altra banda, el Dr. Kiem també  ha treballat durant aquests anys en un assaig clínic basat en intentar eradicar el virus VIH en un pacient sotmetent-lo a un trasplantament de medul·la òssia. Per dur a terme aquest estudi, els científics es van basar en el cas de Timothy Ray Brown, també conegut com “el pacient de Berlín”, la única persona fins ara a la qual s'ha aconseguit eliminar completament el virus de la immunodeficiència humana (VIH) del seu cos gràcies a un trasplantament de medul·la òssia. Timothy Ray Brown patia leucèmia i els metges que el van tractar van suggerir que se’l sotmetés a un trasplantament de medul·la òssia procedent d'un donant no emparentat amb un rar gen que protegeix l'organisme davant del VIH. El trasplantament va guarir Brown paral·lelament de la leucèmia i del VIH demostrant al món que, aplicant aquest gen protector durant el trasplantament, es pot guarir l’VIH.

Igual que intenta protegir les cèl·lules dels pacients malalts de glioblastoma de la toxicitat de la quimioteràpia, el Dr. Kiem va voler aplicar el mateix procediment per intentar protegir les cèl·lules dels pacients amb VIH i desenvolupar noves cèl·lules resistents al virus. El Dr. Kiem també ha realitzat estudis  en pacients amb VIH que van desenvolupar un limfoma i segueix centrat a aconseguir perfeccionar aquesta tècnica.

El Dr. Bruce Clurman i el desenvolupament cel·lular del càncer

El Dr. Clurman és oncòleg i ha desenvolupat gran part de la seva carrera prestant especial atenció al trasplantament de cèl·lules mare hemopoètiques. La seva investigació post doctoral es va centrar en els mecanismes que controlen la divisió cel·lular, i com en aquesta es perd el control en les cèl·lules canceroses. El 1993, el Dr. Bruce Clurman ja va ser guanyador de la beca de recerca E.D. Thomas que atorga cada any la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i ara es posa al capdavant de la Càtedra Josep Carreras/E. Donnall Thomas per centrar-se en la recerca de com vies anormals de senyalització que controlen la divisió cel·lular i la degradació de proteïnes poden conduir a l'aparició d'un càncer. Els coneixements obtinguts donaran lloc a noves estratègies de tractament dirigides a interceptar aquestes vies anormals de proliferació cel·lular.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40