Síndromes Mielodisplàstiques

Investigador principal: Dr. Francesc Solé

Les síndromes mielodisplàstiques

És una malaltia heterogènia del moll de l’os, que presenta diferents característiques en cada pacient. Afecta principalment a la població de més de 60 anys, edat en la qual un trasplantament de moll de l’os, que podria ser una solució, no es pot realitzar a causa de l’edat dels pacients. Tot i que en alguns casos no es requereix cap tractament quimioteràpic, en un 30% dels pacients el curs de la malaltia és molt agressiu. Els tractaments actuals de què es disposa són pocs i amb baixa efectivitat per aconseguir la curació de la malaltia.

Per què necessitem investigar?

Com que un trasplantament de moll de l’os no és viable per l’edat dels pacients, cal investigar per trobar nous tractaments per poder curar la major part dels pacients afectats.

Gràcies a la investigació podem conèixer millor l’origen i les causes que provoquen aquesta malaltia, saber per què uns pacients presenten un curs  molt ràpid i d’altres més lent, i poder trobar el medicament adequat per cada tipus de pacient.

L’impacte de la nostra feina

El grup de recerca de Síndromes Mielodisplàstiques (SMD) de l’IJC investiga els canvis genètics tant dels pacients que tenen un curs agressiu com dels que presenten una evolució més lenta de la malaltia, per tal de conèixer els mecanismes responsables del tipus de curs que seguirà la malaltia. Un cop tinguem identificats els mecanismes, la segona etapa de la investigació serà trobar el medicament per intentar corregir les alteracions que fan que la malaltia evolucioni.

Una altra línia de recerca dins d’aquest grup estudia els factors d’exposició ambiental (alimentació, exposició laboral...) poden influir en l’aparició d’aquesta malaltia.

Dossier informatiu de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

+ info

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web següent:

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras - Grup de síndromes mielodisplàsiques

Pàgina web actualitzada 20/01/2021 10:51:01