Trombosi en pacients amb càncer

Investigador principal: Dr. Joan Carles Souto

La trombosi és la complicació més greu i freqüent en pacients amb càncer. És la primera causa de mort a part de la deguda al propi càncer. D’aquí la importància del seu estudi i prevenció.

El grup de recerca del Dr. Souto investiga les causes de la trombosi, principalment els factors genètics relacionats amb ella.

Es vol intentar establir un algoritme matemàtic del risc que té cada pacient amb càncer de patir una trombosi (segons tipologia de càncer, estadi de la malaltia, tractament utilitzat i el seu perfil genètic) i treballar per veure si som capaços de preveure-la.

L’any 2000 aquest grup de recerca va portar a terme el primer estudi mundial que va permetre esbrinar en la població general el component genètic de la malaltia tromboembòlica: més del 60% de la trombosi és per causa de la genètica.

Així doncs, conèixer la base genètica t’ajuda a veure qui pot fer una trombosi i qui no.

Per què necessitem investigar?

Arran d’aquesta certesa genètica, es vol estudiar la relació de la trombosi i el càncer per tal de determinar el perfil de risc de fer una trombosi en un pacient amb càncer (tant en tumors sòlids com en malalties oncològiques de la sang).

Necessitem tirar endavant el projecte clínic per tal de poder crear una teràpia i una prevenció específiques per tractar als pacients amb càncer i trombosi.

Aquest estudi permetrà avançar en la modelització matemàtica amb l’objectiu de tenir una aplicació clínica.  Està basat en 1.600 mostres totals, 600 de les quals pertanyen a pacients amb càncer i trombosi, i analitzades a l’Hospital de Sant Pau.

L’impacte de la nostra feina

Pel fet de disposar d’aquesta àmplia mostra s’obtindria un estudi detallat capdavanter al món en l’estudi de la genètica de la trombosi en pacients amb càncer. Això permetrà tenir un model predictiu de l’aparició de la trombosi.

Dossier informatiu de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Pàgina web actualitzada 09/11/2022 10:23:26