Un equip de recerca de l’Institut Josep Carreras revela l’efectivitat d’un nou tractament en leucèmia limfoblàstica aguda

•  El grup de recerca de leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), dirigit pel Dr. Josep Maria Ribera, cap del Servei d'Hematologia de l'ICO Badalona, ha col·laborat en un estudi publicat a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine.

• L'estudi ha demostrat que la teràpia amb blinatumomab augmenta de forma significativa la supervivència dels pacients adults d’un determinat tipus de leucèmia en comparació amb el tractament estàndard de quimioteràpia.

•  Aquest descobriment representa una important pas en la millora del pronòstic de pacients adults amb LLA, un tipus de leucèmia que representa, en els adults, 30 nous casos per milió d'habitants i any a l’Estat espanyol.

El Dr. Josep Maria Ribera, cap del Servei d'Hematologia de l'ICO Badalona (Germans Trias i Pujol) i director del grup de recerca en LLA de l’IJC, ha participat en el treball "Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia" publicat al The New England Journal of Medicine.

En aquest estudi, anomenat TOWER, s’ha demostrat que el blinatumomab augmenta la supervivència dels pacients adults amb leucèmia aguda limfoblàstica de precursors B d'alt risc en recidiva o refractària, en comparació amb el tractament estàndard de quimioteràpia.

Els resultats d'aquest estudi comparatiu directe han demostrat que l'anticòs monoclonal blinatumomab gairebé duplica la mitjana de la supervivència. Els pacients que van rebre blinatumomab també van presentar una taxa de respostes completes més elevada que els tractats amb quimioteràpia convencional de rescat. Aquestes respostes van ser, a més a més, de millor qualitat, ja que la malaltia residual es va negativitzar amb major freqüència en els pacients tractats amb blinatumomab.

Pel Dr. Ribera, els resultats de l'estudi TOWER són la primera evidència que blinatumomab funciona millor que la quimioteràpia en pacients amb LLA en situació de recaiguda. Aquesta notícia és molt encoratjadora ja que suposa un pas més en la millora del pronòstic dels pacients amb LLA que recauen. Cal dir que després del tractament amb blinatumomab, als malalts se’ls ha de fer un trasplantament de progenitors hematopoètics per completar el tractament de la seva recaiguda

El Dr. Ribera puntualitza que, actualment, hi ha altres estudis en marxa dirigits a avaluar la utilitat del blinatumomab en pacients amb LLA abans que recaiguin, en un intent d'evitar aquesta greu complicació. De fet, en la seva opinió, en un futur el lloc que ocuparia el blinatumomab seria el de formar part del tractament inicial de la LLA, combinat amb quimioteràpia.

En l'actualitat es disposa del fàrmac a l’Estat espanyol en un programa d'ús compassiu i es troba en fase de negociació amb el Ministeri de Sanitat per a la seva inclusió com a fàrmac autoritzat.

La leucèmia limfoblàstica aguda en adults

La leucèmia limfoblàstica aguda (també denominada leucèmia limfoide aguda o LLA) és un tipus de càncer de la sang en el qual, per causes desconegudes, es produeixen quantitats excessives de limfòcits immadurs (limfoblasts). Les cèl·lules canceroses es multipliquen ràpidament i desplacen les cèl·lules normals de la medul·la òssia, el teixit tou del centre dels ossos on es formen les cèl·lules sanguínies.

En condicions normals els limfòcits es produeixen en la medul·la òssia i en altres òrgans del sistema limfàtic (timus, ganglis, melsa), i són els encarregats de la nostra defensa perquè són capaces d'atacar, directament o a través de la producció d'unes substàncies denominades anticossos, tot agent que envaeixi o cèl·lula anòmala que es produeixi en el nostre organisme. En la LLA, els limfoblasts (precursors dels limfòcits) es fabriquen en quantitats excessives i no maduren. Aquests limfòcits immadurs envaeixen la sang, la medul·la òssia i els teixits limfàtics, de manera que s'inflamen. També poden envair altres òrgans, com els testicles o el sistema nerviós central.

Si bé la LLA sol afectar predominantment nens, no és infreqüent observar-la en adolescents i adults joves. En adults, aquest tipus de leucèmia predomina en els joves de sexe masculí (edat mitjana entre 25 i 30 anys). Tan sols un 10-15 % dels pacients superen els 50 anys. A Espanya, la incidència anual de LLA en adults és de 30 nous casos per milió d'habitants i any.

Sobre l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), centre CERCA de la Generalitat de Catalunya, va ser fundat el 2010 pel Govern català i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia  amb l'objectiu de potenciar la investigació biomèdica i la medicina personalitzada en el camp de la leucèmia i altres malalties oncohematològiques. És un centre sense precedents que es beneficia del treball i el rigor d'investigadors bàsics i clínics de primer nivell. Utilitza les tecnologies més innovadores, col·labora en molts projectes multicèntrics i competeix amb èxit en els àmbits nacional i internacional. La seva producció científica és ja nombrosa i de molta importància, de manera que ha publicat en les millors revistes internacionals.

Durant aquest any 2017 s’inaugurarà el nou edifici de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras del Campus ICO/Germans Trias i Pujol (Campus Can Ruti) amb 7.000 m2 dedicats a la recerca de les leucèmies.

L’IJC té tres campus científics independents coordinats entre si:

• El Campus Clínic-UB, situat a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la UB i de l'Hospital Clínic de Barcelona i la seva Fundació de Recerca.

• El Campus ICO-Germans Trias i Pujol, situat als voltants de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la seva Fundació de Recerca, la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la UAB.

• El Campus Sant Pau, situat a l'entorn de l'Hospital de Sant Pau, la Facultat de Medicina de la UAB i l'Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau.

Sobre la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia va néixer el 1988 amb la intenció de contribuir a trobar una curació definitiva per a aquesta malaltia. Els seus esforços se centren en tres àrees bàsiques: la investigació científica, portada a terme des de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras; la gestió del Registre de Donants de Medul·la Òssia d'Espanya, i la millora de la qualitat de vida dels pacients. La Fundació té compromesos ja més de 20.000.000 € en la construcció i l’equipament dels tres Campus de l’ IJC.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40