Insuficiències medul·lars

Les insuficiències medul·lars constitueixen un grup heterogeni de malalties que es caracteritzen pel fracàs de la funció hematopoètica (fabricació de la sang), fet que comporta una inadequada producció d’hematies, leucòcits i/o plaquetes.

Les insuficiències medul·lars poden ser quantitatives (per disminució en el nombre), o qualitatives (per produir cèl·lules anòmales: displàsia medul·lar), i poden afectar a una, dues o les tres línies hematopoètiques, donant lloc a mono, bi o pancitopènies, respectivament.

Sèrie afectaDenominacióCongènites o constitucionalsAdquirides
Roja Eritroblastopènies Síndrome Blackfan-Diamond Aplàsia pura sèrie roja
Blanca

Neutropènies

Síndrome de Kostmann

Disgenèsia reticular

Síndrome Schwachman-Diamond

Idiopàtica

Medicamentosa
Plaquetar

Trombocitopènies

Amegacariocitosi ± absència radio

Idiopàtica

Medicamentosa
Totes IM globals

Anèmia de Fanconi

Disceratosis congènita
Aplàsia medul·lar adquirida
Pàgina web actualitzada 13/02/2020 16:48:59