Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Condicions general d'ús

El present document regula les condicions generals d'ús del web de la Fundació Internacional Josep Carreras: www.fcarreras.org.

1.- Compromís de l'usuari. L'usuari de www.fcarreras.org es compromet a utilitzar el web respectant la Llei, moral, bons costums i ordre públic, i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats del seu incompliment de la llei o de les condicions generals d'ús recollides en aquest document.

2.- Caràcter merament informatiu i divulgatiu del web. El contingut i la informació d'aquest web és merament de caràcter informatiu i divulgatiu, i no constitueix assessorament ni diagnòstic mèdic de cap tipus.

3.- Protecció de dades de caràcter personal. 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Fundació Privada Internacional Josep Carreras, G-58734070, amb seu al carrer Muntaner 383 de Barcelona (cp 08021).

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@fcarreras.es

La finalitat del tractament és la gestió de les dades de les persones per tal de mantener el vincle amb la nostra institució, als efectes volguts: ser donant econòmic i/o rebre información periòdicament de la nostra activitat.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.

Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: personals i/o bancaris.

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball. En cap cas s’enviaran a tercers o es faran transferències internacionals de les dades.

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat.

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.

4.- Propietat intel·lectual i industrial. El contingut, com també el disseny i codi informàtic, d'aquest web està protegit per drets de propietat intel·lectual, que són titularitat de la Fundació Internacional Josep Carreras. L'usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del web, únicament per al seu ús personal i no comercial. Queden prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat del contingut del web, sense la prèvia autorització de la Fundació Internacional Josep Carreras. Queda prohibit l'ús dels noms "REDMO" i "Fundació Josep Carreras", com també dels logos corresponents, sense la pràvia autorització de la Fundació.

5.- Contingut i enllaços. La Fundació Internacional Josep Carreras no garantitza l'accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

La Fundació Internacional Josep Carreras no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys provocats en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) com a conseqüència de l'accés al website. Per tant, l'accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari. La Fundació Internacional Josep Carreras no assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al Web.

L'existència en el present web de la Fundació Josep Carreras d'enllaços a altres llocs web no presuposa cap tipus de relació entre la Fundació Josep Carreras i el propietari d'aquests llocs web. La Fundació no permet cap forma de publicitat externa en la seva pàgina web. No rebem diners per espais d'anuncis publicitaris en la nostra pàgina web.

6.- Exempció de responsabilitat per les declaracions i conductes dels usuaris. La Fundació Internacional Josep Carreras no assumeix cap responsabilitat en relació amb els continguts i la informació subministrada pels usuaris del web, i en concret, per les declaracions que es facin als fors de discussió que es posen a disposició dels usuaris. La Fundació no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades de les afirmacions o de la conducta dels usuaris en el marc d'aquest lloc web.

La Fundació Internacional Josep Carreras no controla ni aprova els continguts i afirmacions fetes pels usuaris del web, i queda exempta de qualsevol responsabilitat per infracció de la legalitat, moralitat, bons costums o ordre públic, o per la lesió de drets de tercers, que es pugui derivar dels continguts i afirmacions fetes pels usuaris del web.

En el supòsit que qualsevol titular de drets consideri que algun dels continguts del web pugui constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o infracció de qualsevol dret o interès legítim, pot notificar a la Fundació Internacional Josep Carreras a info@fcarreras.es, trucant al telèfon gratuït 900 32 33 34 o indicant a l'adreça c/ Muntaner, 383 2º, 08021 Barcelona, l'existència de la suposada infracció, indicant el seu nom, adreça, telèfon i correu electrònic, la titularitat del dret o interès legítim suposadament infringit, com també la identificació i localització concreta (dins del web) del contingut suposadament infractor.

L'ús d'aquest web i de la informació que hi és continguda, suposa el coneixement i l'acceptació de les condicions generals d'ús aquí recollides.

La Fundació Internacional Josep Carreras, es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestas condicions d'ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions en contenció en aquestes condicions d'ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en vigor i efecte.


© 2009 Copyright Fundació Internacional Josep Carreras

Pàgina web actualitzada 24/05/2018 11:00:22