Compliment Normatiu

. La Fundació Josep Carreras disposa dels següents Manuals:

Manual de prevenció de riscos penals

Manual de qualitat

Lleis i normatives que apliquem en el programa REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) de la Fundació Josep Carreras

• La Fundació Josep Carreras - Registre de Donants de Medul·la Òssia està autoritzada a 13 de desembre de 2011 per la Generalitat de Catalunya com a Establiment de Teixits segons el Reial Decret 1277/2003, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris i el Reial Decret 9/2014, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans. Consulteu aquí:

Establiment de Teixits

• La Fundació Josep Carreras - Registre de Donants de Medul·la Òssia va signar un Acord Marc amb el Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya, renovat al maig del 2015, pel qual es regula el desenvolupament del programa de trasplantament de progenitors hemopoètics de donants no emparentats. Pot consultar-se aquí:

Acords REDMO

Qualificació WMDA

El REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) col·labora estretament amb les següents organitzacions:

Pàgina web actualitzada 19/01/2022 10:48:38