Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO)

Fins que trobem un donant de medul·la òssia compatible per a tots els pacients, NO PARAREM.

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) va ser creat per la Fundació Josep Carreras el 1991, amb l'objectiu d'aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que requerien un trasplantament de medul·la òssia per a la seva curació i mancaven d'un donant familiar compatible, poguessin accedir al mateix mitjançant una donació de medul·la òssia procedent d'un donant voluntari no emparentat. Amb els anys, a la medul·la òssia es van afegir la sang perifèrica i les unitats de sang de cordó umbilical criopreservades als bancs de cordó umbilical, facilitant encara més l'accés al trasplantament.

Fins al moment de la creació del REDMO, els pacients espanyols no podien accedir als registres de donants que altres països desenvolupats havien ja creat. Òbviament, això suposava una important limitació per a la curació de moltíssims pacients. La Fundació va aconseguir establir mecanismes de col·laboració amb els registres de donants de diversos països europeus i d'Amèrica del Nord, amb el que va poder oferir als pacients i als equips mèdics la possibilitat d'accedir als milions de donants que en aquell moment ja havien prestat el seu consentiment a realitzar una donació de medul·la en cas que algun pacient de qualsevol lloc del món ho necessités.

El ple desenvolupament del REDMO es va aconseguir el 1994 amb la seva integració a la xarxa assistencial pública del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la signatura del primer Acord Marc entre la nostra entitat i el Ministeri de Sanitat. En aquest acord s'estableix que REDMO és responsable de la gestió de la base de dades dels donants voluntaris espanyols, de la recerca de donants compatibles per als pacients espanyols i de la coordinació del transport de la medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical des del lloc d'obtenció al centre de trasplantament. Així mateix, estableix que REDMO (i amb això la Fundació) no pot desenvolupar activitats de promoció de la donació sense l'autorització prèvia de les autoritats sanitàries de cada Comunitat Autònoma, únics responsables d'aquesta promoció. Aquest Acord Marc s'ha anat renovant periòdicament (2012, 2015 i 2018) d'acord amb els avenços científics i els canvis legislatius introduïts en matèria de trasplantament de teixits.

A més, la Fundació té subscrits convenis de col·laboració amb totes les Comunitats Autònomes per garantir la coordinació en les tasques de recerca de donants no emparentats i obtenció i transport del producte.

REDMO col·labora amb més de 100 hospitals espanyols, incloent-hi els centres de tercer nivell acreditats per a la realització de trasplantaments de precursors hematopoètics de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical de donant no emparentat. REDMO rep, a més, sol·licituds de recerca de donants espanyols compatibles per a pacients estrangers cursades pels Registres d'altres països.

Actualment, el Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació compta amb més de 400.000 donants de medul·la òssia tipificats i al voltant de 70.000 unitats de sang de cordó emmagatzemades. El REDMO està interconnectat amb la xarxa internacional de registres i, per tant, pot accedir als donants voluntaris i unitats de sang de cordó umbilical disponibles en qualsevol part del món.

REDMO és reconegut oficialment com a establiment de teixits complint els requisits de l’Acord Marc i l’RDL 9-2014.

REDMO segueix també els estàndards de la World Marrow Donor Association (WMDA). Pots llegir-los AQUÍ

REDMO compta amb l'acreditació de la WMDA (World Marrow Donors Association) conforme cumpleix tots els seus estàndards de qualitat (WMDA Qualification for adult volunteer donors and cord blood units based on compliance with all WMDA benchmark Standards).

Més de 10.000 persones arreu del món s’han pogut sotmetre a un trasplantament gràcies a les recerques que realitzem cada dia des de REDMO.

Pàgina web actualitzada 30/12/2022 10:20:47